Adem

We ademen 10-12 keer per minuut en gebruiken zo’n  8000 liter lucht per dag. Om te ademen gebruiken we de volgende lichaamsdelen: de borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren. Binnen de logopedie werken we aan een functioneel en evenwichtig adempatroon in rust, tijdens het spreken en andere (lichamelijke) inspanning.

Verkeerde spreekadem
Bij een verkeerde spreekadem wordt er gesproken op een inademing of er wordt te lang gesproken op een adem. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen.

Hyperventilatie
Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar afgestemd zijn. Meestal wordt er  te diep ingeademd of te snel of  juist te lang door gepraat. Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen. Het kan ook een uitsluitend verkeerde ademgewoonte zijn, dit komt vaak voor  in combinatie met voortdurend door de mond ademen.

Stemproblemen
Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van ademen wordt gebruikt. De adem en de stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er sprake is van een gespannen of afwijkende manier van ademen, heeft dit vaak gevolgen voor de stem.

De stem kan daardoor minder goed functioneren en er ontstaan stemklachten zoals heesheid, een snel vermoeide stem of een brokgevoel in de keel.