Direct aanmelden

Aanmelden is mogelijk middels het aanmeldformulier hieronder.
Vul deze in en we nemen contact met u op om een intake in te plannen.
Helaas hebben wij op dit moment een wachtlijst, waardoor u niet direct ingepland kan worden.
Dit is uiteraard ook afhankelijk van uw hulpvraag, in sommige gevallen is er acute logopedische zorg wenselijk.
Het streven is om uw vragen zowel telefonisch, WhatsApp als per mail zoveel mogelijk tijdig te beantwoorden.

Aanmelding en verwijzing

Met een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of orthodontist kunt u zich aanmelden voor logopedie. Na de intake en gericht onderzoek kan een persoonlijk advies worden gegeven en indien nodig vindt logopedische behandeling plaats.

Logopedie is bij bepaalde problematiek Direct Toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u dan geen verwijzing meer van de huisarts nodig heeft. Tijdens het eerste gesprek wordt een korte vragenlijst afgenomen om te beoordelen of de logopedist de juiste hulp kan bieden.
Een aantal zorgverzekeraars hebben DTL niet in het contract opgenomen. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit navragen bij uw verzekering.

Om u of uw kind aan te melden, verzoeken wij u het formulier hieronder in te vullen. Als het uw kind betreft vult u de naam van uw zoon of dochter in. Als dit niet lukt, kunt u zich ook telefonisch aanmelden.
Na de aanmelding wordt u opgeroepen voor een eerste afspraak, intake.

  Uw gegevens

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoon- / Mobielnummer *

  Gegevens client

  Naam (indien afwijkend van boven)

  BSN nummer

  Geboortedatum *

  Adres*

  Postcode *

  Woonplaats *

  Naam huisarts

  Verzekeringsgegevens

  Zorgverzekeraar

  Polisnummer

  Reden van aanmelding

  Heeft u een verwijsbrief? *

  JaNee

  Naam verwijzer (indien van toepassing)

  Omschrijving

  Omschrijving klacht*

  Op welke dagen kan de afspraak bijvoorkeur worden gepland?

  Maandag ochtendMaandag middagDinsdag ochtendDinsdag middagWoensdag ochtendWoensdag middagDonderdag ochtendDonderdag middag

  Tot slot

  Klik hier om de Privacy Policy in te zien.
  Klik hier om de Praktijkregels in te zien.