Stem

Stemproblemen en stemstoornissen
Deze kunnen ontstaan door allerlei oorzaken hierbij kun je onder andere denken aan; spanning, stress, hoesten, roken, verkeerd stemgebruik en uitdroging.

Stemklachten kunnen ook ontstaan door griep, keelontsteking, allergieën, astma, COPD, hormonale afwijkingen en problemen van neurologische aard zoals stemplooiverlamming, een CVA (herseninfarct) of bepaalde ziektebeelden waaronder de ziekte van Parkinson.

Klachten
Er zijn diverse stemklachten te noemen waaronder; heesheid, het weg vallen van de stem, een krakerig stemgeluid,  het gevoel dat er iets in de keel zit,  de stem blijft hangen, een verandering van toonhoogte, de luidheid veranderd en pijn of een vermoeid gevoel bij het spreken.

 Heeft u twijfels over uw stem, doe zelf de stemtest.