Gehoor en auditieve verwerking

Kinderen
Een goed gehoor is erg belangrijk binnen de communicatie en de spraak- en taalverwerving. Bij kinderen die tijdelijk of blijvend slechthorend zijn, verloopt de spraak- en taalontwikkeling minder goed. Dit komt omdat ze de spraak van anderen te zacht, en meestal ook vervormd, horen.  Het onderscheiden van woorden is moeilijk voor deze kinderen: bijvoorbeeld 'boos' en 'boom' zijn moeilijk te onderscheiden en om er een betekenis aan te koppelen. Het gevolg hiervan is veelal een achterstand in het begrijpen van de taal. Daarnaast komt de spraakproductie moeilijk op gang, de kinderen spreken de woorden uit zoals zij die horen. Ze spreken zacht en vervormen de woorden. Gehoorproblemen bij jonge kinderen worden regelmatig in stand gehouden of veroorzaakt door habitueel mondademen. 

Volwassenen
Wanneer volwassenen doof worden na de voltooiing van de spraak- en taalontwikkeling, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen.
Er ontstaan problemen in de onderlinge communicatie, deze wordt verstoord, omdat de spraak niet goed wordt verstaan. 
Daarnaast zijn er problemen in het werk en zelfstandig functioneren. Ben je benieuwd naar je gehoor? Doe de zelf oorcheck.