Tarieven en vergoeding

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Logopedische behandeling wordt veelal vergoed vanuit de basisverzekering. Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg wel invloed op uw wettelijk verplicht eigen risico. De tarieven kunnen verschillen per verzekering: vraag dit na bij uw verzekering.

Verzuimnota
Een uitzondering hierop vormt de zogenaamde 'verzuimnota': wanneer u wegblijft van een afspraak, die u niet 24 uur van te voren heeft afgezegd, worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering dekt deze kosten niet. Bij het niet (tijdig betalen) van deze rekening worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten worden op u verhaald.

Verslaglegging en overleg
Aan het einde van de behandeling ontvangt u een eindverslag. Op verzoek is extra verslaglegging of overleg op locatie mogelijk. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering en zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.