Praktijkregels

Voor een prettige manier van samenwerken, de volgende praktijkregels:

- Wanneer u iets wilt bespreken omtrent de behandeling, kunt u dit aan het begin van de behandeling aangeven. Dit voorkomt dat de behandeling van de volgende cliënt in het gedrang komt.
- Als u plaats neemt in de wachtkamer, wilt u er dan rekening mee houden dat het geluid van een tablet, mobiele telefoon of telefoongesprek de behandeling (van uw kind) kan verstoren?
- Daarnaast is het gebruik van een mobiele telefoon in de behandelruimte niet toegestaan.
- Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te melden, dit kan telefonisch, per mail, voice mail, sms of whatsapp.
- Bij een niet nagekomen, of te laat afgemelde afspraak, ontvangt u zelf een rekening voor de besproken tijd.  Deze dient u zelf te betalen en kan niet ingediend worden bij de verzekering. Bij het niet (tijdig betalen) van deze rekening worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten worden op u verhaald.
- Indien u niet op een afspraak bent verschenen, dient u contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak, ook wanneer u elke week op een vast tijdstip komt.