Praktijkregels

Voor een prettige manier van samenwerken, de volgende praktijkregels:

-Wanneer u iets wilt bespreken omtrent de behandeling, kunt u dit aan het begin van de behandeling aangeven.
-Als u plaats neemt in de wachtkamer, wilt u er dan rekening mee houden dat het geluid van een tablet, mobiele telefoon of telefoongesprek de behandeling (van uw kind) kan verstoren?
-Daarnaast is het gebruik van een mobiele telefoon in de behandelruimte niet toegestaan.
-Het maken van geluid- en/of beeldmateriaal binnen de praktijk is niet toegestaan zonder toestemming
-Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te melden: dit kan telefonisch, per mail, voicemail, sms of WhatsApp.
-Bij een niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak, ontvangt u een rekening voor de besproken tijd.  Deze dient u zelf te betalen en kan niet ingediend worden bij de verzekering. Bij het niet (tijdig betalen) van  deze rekening worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten worden op u verhaald.
-Na de oproep van de intake bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van een vervolg afspraak.
-Ook indien u niet op een afspraak bent verschenen, dient u contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak, ook wanneer u elke week op een vast tijdstip komt.
-Mocht het maken van een nieuwe afspraak langere tijd op zich doen wachten of uitblijven, dan staat het de logopediste vrij om deze tijd voor iemand anders in te plannen. Daarbij kan het zijn dat u op nieuw op de wachtlijst gezet wordt indien een nieuwe afspraak wenselijk is.
-Een afspraak optie mondeling of per WhatsApp of mail, heeft een geldigheid van 24 uur, na die tijd staat het de logopediste vrij om deze tijd anders in te vullen.
-Door de toegenomen drukte is het momenteel niet mogelijk om meerdere behandelen in de week te plannen.