Behandeling

Na de aanmelding wordt u opgeroepen voor een eerste afspraak, intake. Een bezoek aan de praktijk duurt maximaal 30 minuten.
Indien nodig is een behandeling aan huis ook mogelijk. Deze dient vermeld te zijn op de verwijsbrief.

Intake
Tijdens het eerste bezoek vindt er een intake gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden uw klachten geïnventariseerd.  
Met elke cliënt (of ouders/verzorgers) gaan wij een behandelovereenkomst aan. Deze wordt tijdens het eerste bezoek met u doorgenomen en ondertekend.

Maakt u een afspraak voor uw zoon of dochter, dan is het wenselijk dat u uw zoon of dochter meeneemt voor een kennismaking.

Wat neemt u mee:
- geldig legitimatiebewijs
- pas van de zorgverzekering
- verwijsbrief  

Indien aanwezig:
- onderzoeksverslag van een logopedische screening
- behandel-, onderzoeksverslag van een eerdere logopedische behandeling
- onderzoeksverslag van het audiologisch centrum of verwijzer

Onderzoek
Aanvullend op de intake worden er onderzoeken gedaan en een diagnose gesteld. Na het onderzoek zal er een advies uitgebracht worden, om al dan niet te starten met een behandeling. U krijgt ook advies en informatie over hoe u met de klachten kunt omgaan.

Behandeling
De duur van de totale logopedische behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard van de klachten en het verloop van de behandeling.
U, of uw kind, krijgt een mapje, waarin tijdens de behandeling oefeningen en adviezen kunnen worden genoteerd.  Deze adviezen en oefeningen dienen thuis regelmatig doorgenomen te worden.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd aanwezig zijn bij de behandeling, tenzij dit de behandeling negatief beïnvloedt.

Samenwerking
Tijdens de behandelingen is er, indien nodig, een nauwe samenwerking met andere betrokkenen, hierbij kunt u denken aan onder andere intern begeleiders, ambulante begeleiders, leerkrachten, fysiotherapeuten, medisch-specialisten en huisartsen.

Einde van de behandeling
Als de behandeling wordt afgesloten, wordt er een eindverslag gemaakt voor de verwijzer, overige hulpverleners of leerkracht van uw kind. Uiteraard ontvangt u een kopie van dit verslag.